„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

Oznam obedy

Žiaci ktorí idú do školy v prírode :
Dolná Strehová Hotel Aquatermal v dňoch od 17.6.2024 – 21.6.2024 (od pondelka do piatku) sú odhlásení zo stravy.

Dňa 24.6.2024 bude prebiehať Gulášové dopoludnie. Guláš, ktorý si uvaríme spoločne s deťmi bude naším obedom. Z tohto dôvodu bude obed v školskej jedálni hromadne odhlásený!!!

Dňa 28.6.2024 (v piatok – vysvedčenie) obed v školskej jedálni nebude. Žiaci budú mať suchý balíček , ktorý si vyzdvihnú (pred jedálňou) pri odchode zo školy . Ak nebudete mať záujem treba „obed“ suchý balíček odhlásiť a to do 26.6.2024 do 7:00 hod!!! Po tomto termíne sa už nebude dať odhlásiť !!!!

Jedálny lístok

Jedálny lístok od 18.6.2024 do 24.6.2024

Z dôvodu navýšenia stravnej jednotky od odoberateľa sa s účinnosťou od 1.3.2023 zvyšuje cena stravného pre :
I.stupeň – 2,90 €
II.stupeň – 3€

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu
Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu dieťaťa

V zmysle potravinového kódexu,výn.č.2319/2007-100 upozorňujeme na možnosť vyskytu alergenov