„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

Jedálny lístok

Jedálny lístok od 31.1.2023 do 6.2.2023

Z dôvodu navýšenia stravnej jednotky od odoberateľa sa s účinnosťou od 1.3.2023 zvyšuje cena stravného pre :
I.stupeň – 2,90 €
II.stupeň – 3€

V zmysle potravinového kódexu,výn.č.2319/2007-100 upozorňujeme na možnosť vyskytu alergenov